Sympozjum EBC 2018 Bruksela

Sympozjum tym razem dotyczyło aspektów filtracji piwa.

Ciekawe prezentacje.

Szczególnie miły aspekt – w czasie sesji plenarnych transmisja odbywała się na tle Polskich Barw Narodowych (ciekawe przypadek czy działanie zamierzone).

Dziękuję za miłe spotkania i rozmowy.