Inkubator do Delvotestu

Urządzenie dedykowane do testów do badania mleka serii DELVOTEST. Inkubator nagrzewa się automatycznie do zadanej temperatury, informuje dźwiękiem Użytkownika o osiągnięciu zadanej temperatury oraz o zakończeniu czasu inkubacji. Jednorazowo można wykonać do 10 prób.

Instrukcja obsługi inkubatora MiniS w jęz. polskim