Delvotest T – test do badania mleka

Test dyfuzyjny do wykrywania obecności antybiotyków (z naciskiem na tetracyklinę), sulfonamidów i innych substancji hamujących w mleku. Wzorcowy test do analizy jakości mleka. Czas analizy 2 – 3 h.
Test występuje w opakowaniach na 100 prób.