Delvotest SP NT – test do badania mleka

Test dyfuzyjny do wykrywania obecności antybiotyków, sulfonamidów i innych substancji hamujących w mleku. Wzorcowy test do analizy jakości mleka. Czas analizy 2 – 3h.
Test występuje w opakowaniach na 25 lub 100 prób.