MAXAZYME NNP DS.

Proteinaza, stosowana w celu zhydrolizowania białek (zwiększenie zawartości wolnego azotu aminowego) co daje lepszą kondycję drożdży i skraca fermentację.