FILTRASE NLC

Beta-glukanazy, hemicelulazy, stosowany w celu przyspieszenia filtracji, zwiększenia wydajności ekstrakcji, polepszenie stabilizacji koloidalnej piwa, zalecany zwłaszcza do gęstych brzeczek (m.in. HGB).