FILTRASE NL

Wysoce termostabilna beta-glukanaza, stosowana w celu przyspieszenia filtracji, zwiększenia wydajności ekstrakcji, polepszenie stabilizacji koloidalnej piwa.