COLLUPULIN

Papaina, stosowana w celu usunięcia substancji tworzących zimny osad, zalecany także do piw niepasteryzowanych.