Mleko

DELVOTEST SP NT – TEST DO BADANIA MLEKA

Test dyfuzyjny do wykrywania obecności antybiotyków, sulfonamidów i innych substancji hamujących w mleku. Wzorcowy test do analizy jakości mleka. Czas analizy 2 – 3h. Test występuje w opakowaniach na 25 lub 100 prób.

DELVOTEST T – TEST DO BADANIA MLEKA

Test dyfuzyjny do wykrywania obecności antybiotyków (z naciskiem na tetracyklinę), sulfonamidów i innych substancji hamujących w mleku. Wzorcowy test do analizy jakości mleka. Czas analizy 2 – 3 h. Test występuje w opakowaniach na 100 prób.

INKUBATOR DO DELVOTESTU

Urządzenie dedykowane do testów do badania mleka serii DELVOTEST. Inkubator nagrzewa się automatycznie do zadanej temperatury, informuje dźwiękiem Użytkownika o osiągnięciu zadanej temperatury oraz o zakończeniu czasu inkubacji. Jednorazowo można wykonać do 10 prób.