Z powodów zmian w prawie unijnym i wprowadzenia bardzo wysokich opłat – informujemy, że zostaliśmy zmuszeni do zaprzestania produkcji preparatów dezynfekujących.